Friday, September 16, 2011

Cook Island Verses That I Have Learnt.

Irava 1: E ao to te tangata, kare e aaere i te ako a te
akono kore i te Atua, kare e tu i te artaa o te aronga
rave ara ra, kare oki e noo i te nooanga o te aronga
taitoito ra.


Irava 2: Ko tei inangaro ra i te ture Iehova; e tei tana
ture tona manako anga i te po i te ao.


Irava 3: E tau aia ki te rakau i tanumia ki te pae
kauvai ra, ko tei ua i tona ra tuatua tikai, e ko tei kore
roa i mae tona rau; ko tana katoa e rave ra, te meitaki
ra ia.


Irava 4: Kare mei te reira te akono kore i te Atua ra; e
tau ia ki te ota e pueu ua i te matangi ra.


Irava 5: E kore ei e mou te akono kore i te Atua i te
akava anga e te rave ara i te uipa anga o te aroga
tuatua tika ra.


Irava 6: Te tau maire oki a Iehova i te aerenga o te
aronga tuatuatika ra; kareka te aerenga o te akono
kore i te Atua ra, ko te mate ia.

No comments:

Post a Comment